„Pasja Janowa” Bacha w Narodowym Forum Muzyki

W Narodowym Forum Muzyki Wrocławska Orkiestra Barokowa i Chór NFM pod dyrekcją Jarosława Thiela wykonali Pasję wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha. Dzieło to Bach skomponował na Wielki Piątek roku 1724 – rok wcześniej rozpoczął pracę kantora w kościele św. Tomasza w Lipsku. Pasja Janowa napisana jako muzyka liturgiczna wykonywana w trakcie nabożeństwa wielkopiątkowego, była jednym z pierwszych zamówień, jakie otrzymał. Wykonano ją 7 kwietnia 1724 roku w lipskim kościele św. Mikołaja, jednak Bach wracał później do partytury i nanosił zmiany. Do naszych czasów Pasja dotrwała więc w kilku wersjach.

Jarosław Thiel, który wykonywał ją wielokrotnie i to w różnych wariantach, a także w różnych rolach – w zespole jako wiolonczelista prowadzący partię basso continuo i jako dyrygent – zdecydował się na wersję uniwersalną tego utworu, łącząca kilka wariantów partytury.

Do wykonania Pasji wg św. Jana zaproszono zagranicznych solistów-wokalistów, którzy śpiewali ten utwór wiele razy, wykonując go ze znajomością stylu: Terry Wey (alt), świetny Ewangelista Benedikt Kristjansson (tenor), Sebastian Noack (bas) i Wolf Matthias Friedrich (bas) jako Jezus. Natomiast pierwszy raz w Pasji Janowej śpiewała znakomita rosyjska sopranistka Julia Lezhneva. Nie straciła nic ze szlachetności i niewinności swojego delikatnego sopranu.

Bardzo dobrze wypadł Chór NFM przygotowany przez Agnieszkę Franków-Żelazny i towarzysząca mu Wrocławska Orkiestra Barokowa ze Zbigniewem Pilchem jako solistą i koncertmistrzem. Świetnie zabrzmiały zwłaszcza chór chromatyczny, w którym tłum domaga się od Piłata osądzenia Jezusa, a później także chór „Ukrzyżujcie go”.

Anna S. Dębowska

Wtorek, 30 marca, godz. 19, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu