Jacek Hawryluk, „Gazeta Wyborcza”, 20.08.2008

I Symfonia Oliviera Greifa, Marc Minkowski (dyr.) i Sinfonia Varsovia, 2008 
Wojtek Gierlach w partii solowej śpiewał pięknie, cyzelując tekst, nadając znaczenia niemal każdej frazie.