Jacek Marczyński – „Rzeczpospolita”

Szlachetnym wyjątkiem jest kreacja Agnieszki Rehlis, każdego wyśpiewanego przez nią słowa słucha się w napięciu.

www.rp.pl/artykul/2,1121194-Premiera–Moby-Dicka-.html