Maciej Negrey, Gazeta Wyborcza w Krakowie, 4.10.2005

Młodemu, złożonemu ze studentów i absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej zespołowi (…) udało się stworzyć świetną, przepełnioną entuzjazmem atmosferę.

Obyśmy częściej byli uczestnikami takich wieczorów, na których znane i nieznane dzieła znajdują tak świeżą, przekonującą i entuzjastyczną interpretację.