Stowarzyszenie

O nas


Stowarzyszenie zostało powołane 24 września 2003 roku w Krakowie. Pomysłodawcą i założycielem instytucji jest Prezes Elżbieta Penderecka. Podstawowa działalność Stowarzyszenia dotyczy organizacji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena i promocji muzyki klasycznej.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Elżbieta Penderecka
Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena

Andrzej Giza
Dyrektor
(andrzej@beethoven.org.pl)

Adres biura Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena:
ul. Sławkowska 14/7
31-014 Kraków
Tel/Fax (+48) 12 421 28 89
e-mail: biuro@beethoven.org.pl

Numer konta:
37 1020 2892 0000 5002 0146 1482