Festiwal

Piotr Sułkowski

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Piotr Sułkowski posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA). Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań – m.in. nieznanej operetki Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizował Gwałt na Lukrecji Brittena (2004), który uznano za najlepszy spektakl roku (Bydgoski Festiwal Operowy). Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia (2008-09), kierownik muzyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (2009-11), pierwszy gościnny dyrygent Signature Symphony Orchestra (2008-14) w Tulsie (USA).

Współpracuje z wieloma orkiestrami oraz zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan. W 2010 roku zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy.

W 2010 roku w Pampelunie (Hiszpania) z Orquesta Sinfónica de Navarra i chórem Premier Ensemble de la A.G.A.O. przygotował premierę Carmen Bizeta. Zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu. W Hiszpanii z Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej wykonał spektakle Toski Pucciniego (2011).

Uzyskał tytuł doktora (2011), oraz doktora habilitowanego sztuki muzycznej(2015). Członek Rady Programowej Radia Olsztyn (2012-16). Wiceprzewodniczący Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Otrzymał Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultury za rok 2012, statuetkę Osobowość Warmii i Mazur (2013), Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014), statuetkę Pegaza (2015), a także Srebrny Krzyż Zasługi (2016).