Stowarzyszenie

Andrzej Giza

andrzejUrodził się w Krakowie. Historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII; absolwent podyplomowych studiów w Instytucie Kultury oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Absolwent Akademii Dziedzictwa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od roku 2008 dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena organizującego m.in. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena oraz Festiwal Kultury Polskiej w Pekinie. W latach 2004-2016 Prezes Zarządu Fundacji Conspero. Współautor Strategii Promocji Krakowa (2005-2015) oraz projektów upowszechniających polską kulturę podczas międzynarodowych wydarzeń, takich jak: EXPO 2000, EXPO 2005, Nieformalny Szczyt NATO w Krakowie (2009), Igrzyska Olimpijskie w Londynie (2012), Soczi (2014) i Rio de Janeiro (2016). Pomysłodawca i wydawca kwartalnika Beethoven Magazine. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej oraz Rzeczpospolitej. Wykładowca akademicki.