Stowarzyszenie

Andrzej Giza

andrzej

 

Andrzej Giza – doktor nauk humanistycznych, historyk i historyk sztuki; absolwent podyplomowych studiów w Instytutach Kultury oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Akademii Dziedzictwa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury. W latach 1997-2003 koordynator promocji zagranicznej programu „Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury”. Współautor kampanii promujących Festiwale: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Pendereckiego i Andrzeja Wajdy kreujących markę „Kraków 2000”. Producent produkcji europejskiego prawykonania „Credo” Krzysztofa Pendereckiego (Kraków 1998). Producent prezentacji „Krakowa 2000” podczas m.in. EXPO 2000 oraz Festiwalu Europalia (Bruksela, 2001). W roku 2003 współzałożyciel Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. W roku 2004 współtworzył zespół Prezydenta Miasta Krakowa ds. Strategii Promocji Krakowa na lata 2005-2015. W latach 2004-2016 Prezes Zarządu Fundacji Conspero. W latach 2004-2005 doradca biura programowego EXPO 2005. Pomysłodawca i kurator wystawy „Pejzaż z portretami” z okazji 400-lecia urodzin Rembrandta w Polsce prezentowanej m.in. w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie oraz w Zamku Królewskim w Warszawie. Od roku 2008 dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena organizującego m.in. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Autor kampanii reklamowych Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena tworzonych we współpracy z najbardziej uznanymi polskimi artystami sztuk plastycznych, m.in. Tymkiem Borowskim, Ewą Juszkiewicz, Normanem Leto, Marcinem Maciejowskim, Bartkiem Materką, Wilhelmem Sasnalem, Radkiem Szlagą… Producent i koordynator realizacji cyklicznych Festiwali Krzysztofa Pendereckiego (Warszawa, 2008, 2013, 2018). Autor prezentacji dziedzictwa polskiej sztuki podczas Nieformalnego Szczytu NATO (Kraków, 2009). Pomysłodawca i producent projektu „Chopinomania” popularyzującego twórczość Fryderyka Chopina w krajach skandynawskich w roku jubileuszu 200-lecia urodzin kompozytora. Kurator i organizator wystawy „Chopinowi Duda-Gracz” w Senacie RP (Warszawa, 2010). Współtwórca Festiwalu Kultury Polskiej w Pekinie (od 2011) upowszechniającej w Państwie Środka dziedzictwo m.in. Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego, Krzysztofa Pendereckiego oraz interdyscyplinarnych polskich artystów młodego pokolenia. Współautor projektów upowszechniających polską kulturę podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie (2012), Soczi (2014), Rio de Janeiro (2016), Piongczang (2018), Tokio (2020), Pekinie (2022). Producent i koordynator realizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP koncertu z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej (Teatr Wielki-Opera Narodowa, 2019). Współtwórca realizowanego we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Festiwalu Kompozycji Romantycznych (od 2019) upowszechniającego dziedzictwo polskich kompozytorów okresu XIX w. Pomysłodawca i wydawca kwartalnika Beethoven Magazine. Publicysta, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów podejmujących problematykę dziedzictwa polskiej emigracji okresu XIX i XX w. Autor monografii „Polacy z Mandżurii. Dzieje polskiej kolonii w Harbinie (1895-1966)”.

V Festiwal romantycznych kompozycji

Następny