Festiwal

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Z inicjatywą stworzenia orkiestry wystąpił Mirosław Dąbrowski w styczniu 1946 roku, a koncert inaugurujący jej działalność odbył się już 17 marca tego samego roku. Imię Feliksa Nowowiejskiego nadano orkiestrze w roku 1962. Następnie otrzymała ona status Państwowej Orkiestry Symfonicznej i jako Filharmonia zaczęła funkcjonować od roku 1973. Obecną nazwę przyjęła w 2002 roku, kiedy to przeszła pod zarząd Sejmiku Województwa.

Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej koncertowała w kraju i za granicą: w Rosji, Hiszpanii, na Litwie, w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, we Włoszech i Francji. Nagrała 17 płyt, z których ostatnią jest dwupłytowy album z oratorium Quo vadis Nowowiejskiego.

1 lipca 2011 roku funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii objął Piotr Sułkowski. Za swoją działalność w nowej siedzibie Filharmonia otrzymała m.in. Statuetkę św. Jakuba, Laur „Najlepszym z Najlepszych” oraz miano Inwestycji 25-lecia Warmii i Mazur. Z okazji jubileuszu 70-lecia (2016) zespół odznaczony został Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

22 stycznia 2016 roku w Filharmonii odbyła się ogólnopolska inauguracja ogłoszonego przez Sejm RP Roku Feliksa Nowowiejskiego, patrona orkiestry. Szczególnymi wydarzeniami artystycznymi z udziałem zespołu były wykonania oratorium Quo vadis Nowowiejskiego w Krakowie, Barczewie i Warszawie.

Melomani z regionu Warmii i Mazur niezmiennie cenią swoją orkiestrę, odnajdując w jej dokonaniach artystycznych ważną część swojej tożsamości. Nowa siedziba Filharmonii stała się centrum kulturalnym o znaczeniu wykraczającym poza granice regionu i kraju.