Festiwal

Arto Noras

Arto Noras jest obecnie jednym z najwybitniejszych wiolonczelistów na świecie. Gry na instrumencie uczył się pod kierunkiem Yrjö Selina na Akademii im. Sibeliusa, a następnie wyjechał do Paryża, aby kontynuować studia u Paula Torteliera. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu sukces na Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w roku 1966.

Wiolonczelista występował z wiodącymi orkiestrami i dyrygentami na całym świecie, a jego repertuar obejmuje praktycznie całą literaturę wiolonczelową. Koncertował także jako kameralista z najwyżej cenionymi muzykami naszych czasów.

Artysta ma na swoim koncie liczne nagrania, obejmujące również kilkanaście utworów skomponowanych specjalnie dla niego. Nagrywał m.in. we współpracy z Krzysztofem Pendereckim.

Długa kariera Arto Norasa jako profesora Akademii im. Sibeliusa, kursy mistrzowskie, jakie prowadzi na całym świecie oraz rola, jaką odgrywa jako juror międzynarodowych konkursów wiolonczelowych, przyczyniły się do rozwoju muzyki wiolonczelowej zarówno w Finlandii, jak i na całym świecie.

Wiolonczelista jest twórcą i Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Muzycznego w Naantali oraz Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego Paulo Cello.

fot. kirkko