Msza żałobna za duszę ś.p. Krzysztofa Pendereckiego

W czwartek, 2 kwietnia, w godzinach południowych, w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na krakowskiej Woli Justowskiej, odbyła się msza żałobna za duszę śp. prof. Krzysztofa Pendereckiego. Uroczystość miała charakter ściśle prywatny. W nabożeństwie, koncelebrowanym przez ks. prof. Roberta Tyrałę, uczestniczyła najbliższa rodzina zmarłego – żona, Elżbieta Penderecka, dzieci i wnuczka. Przed kościołem żegnali twórcę przyjaciele oraz sąsiedzi. W trakcie mszy żałobnej rozbrzmiewała muzyka Jana Sebastiana Bacha, Krzysztofa Pendereckiego i polskie pieśni religijne. Odczytane zostały okolicznościowe listy kondolencyjne od Prezydenta RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

W tym trudnym dla rodziny, przyjaciół i miłośników muzyki twórcy Polskiego Requiem czasie, swoją solidarność na platformach internetowych oraz w formie listów przekazali Papież Franciszek oraz w imieniu swoich krajów przywódcy Austrii, Armenii, Grecji, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec. W imieniu Hiszpańskiego Dworu kondolencję przekazali w osobnych listach król Filip VI wraz z królowa Letycją oraz królowa Zofia. Noty kondolencyjne wystosowali ambasadorowie m.in. Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Słowa wsparcia przekazali m.in. dyrektorzy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Sinfonii Varsovii, Sinfonietty Cracovii, wiedeńskiego Musikverein, Royal Philharmonic Orchestra i artyści – Anne-Sophie Mutter, Barry Douglas, Paavo Järvi, Leonard Slatkin, Jonny Greenwood. Również świat sportu żegnał Mistrza w twittach od Thomasa Bacha, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W godzinach popołudniowych urna z prochami prof. Krzysztofa Pendereckiego została złożona w bazylice św. Floriana, w której zgodnie z wielowiekową tradycją rozpoczynała się Droga Królewska – trasa uroczystych wjazdów lub pogrzebów. Uroczysty pogrzeb o charakterze państwowym planowany jest po ustaniu pandemii. Prochy wybitnego twórcy zostaną wówczas złożone w Panteonie Narodowym w krypcie pod prezbiterium kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie.

Dziś wieczorem na fasadzie krakowskiego Magistratu, Pałacu Wielopolskich, wyświetlone zostanie wspomnienie po zmarłym Mistrzu.