Dzień Polski na III Igrzyskach Europejskich

Dziś w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie odbył się koncert organizowany w ramach projektu Dzień Polski podczas III Igrzysk Europejskich,  którego program i produkcja była dziełem Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.

Publiczność wysłuchała utworów Karola Szymanowskiego w wykonaniu Tomasza Świerczka, Chaconnę, kompozycję Krzysztofa Pendereckiego z 2005 roku wieńczącą jego Polskie Requiem upamiętniające najważniejszym momenty we współczesnej historii Polski, a następnie I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina – w wykonaniu Jakuba Kuszlika, któremu towarzyszyła Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod dyrekcją Alexandra Humali.

Ten rok jest dla naszego Stowarzyszenia szczególny – obchodzimy 20-lecie swojej działalności. Przez przeszło dwie dekady działalności na rzecz polskiej kultury zrealizowaliśmy szereg projektów kulturalnych. W ramach swojej kulturotwórczej misji Stowarzyszenie  od ponad dziesięciu lat zaprasza polskich artystów do wykonywania polskiej muzyki podczas największych imprez sportowych – igrzysk olimpijskich i igrzysk europejskich. Współpracę tą rozpoczęliśmy od XXX Olimpiady Londyn 2012 i trwa ona nieprzerwanie do dziś.

Dziękujemy Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za zaufanie i możliwość kontynuacji wieloletniej współpracy.