Program dzienny koncertów: 7.04

Do pobrania szczegółowe omówienie koncertów w dn. 7.04, g. 17.00 i 19.30