22. Międzynarodowe Sympozjum „Beethoven i wielkie rocznice”

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Międzynarodowym Sympozjum Beethoven i wielkie rocznice w ramach XXII Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, które odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 marca 2018 (szczegółowy program poniżej oraz tutaj)

19-20 marca 2018
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Warszawa, Plac Małachowskiego 3
WSTĘP WOLNY

Poniedziałek, 19 marca  2018
9.30
Powitanie gości
10.00 – 11.30
Małgorzata Janicka-Słysz – prowadzenie / chair
Irena Poniatowska (Warszawa)
1997 – 2017. 20 Jahre Beethoven-Symposien der Musikakademie in Krakau
1997 – 2017. 20-lecie Sesji Beethovenowskich Akademii Muzycznej w Krakowie
Helmut Loos (Universität Leipzig)
Beethoven anniversaries in the course of time
Rocznice Beethovenowskie – przemiany w czasie
Susana Zapke (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien
Beethovens Konnotationen 1918 – 1928 – 1938 – 1955
Konotacje Beethovena1918 – 1928 – 1938 – 1955

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30
Irena Poniatowska – prowadzenie / chair
Michael Heinemann (Hochschule für Musik Dresden)
Löwenmusik. Liszts Beethoven-Hommage
Löwenmusik. Liszta hołd Beethovenowi
Hermann Jung (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
Beethovens Septett op. 20 (1799/1800) und Strawinskys Septet (1952/53). Wiener Klassik und Dodekaphonie – ein analytischer Vergleich
Septet op. 20 (1799/1800) Beethovena und Septet (1952/53)
Strawińskiego.
Klasyka wiedeńska a dodekafonia – porównanie analityczne
Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna w Katowicach)
The humor of large numbers. Beethoven and Stravinsky’s Piano Sonata
Humor wielkich liczb. Beethoven i Sonata fortepianowa Igora Strawińskiego. 

13.30 – 14.00 Przerwa

14.00 – 15.30
Siglind Bruhn–prowadzenie / chair
Christine Siegert (Beethoven-Haus Bonn)
Beethoven-Jubiläums-Kompositionen seit 1970
Kompozycje na rocznice Beethovenowskie od roku 1970
Ewa Schreiber (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Beethoven słuchany na nowo. Refleksja kompozytorów II połowy XX wieku
Beethoven listened anew. Reflection of composers of the second half of the twentieth century
Liu Xiaolong(Peking University)
Beethoven’s Pastoral Symphony and Idyllic Pursuance of Contemporary Chinese Intellectuals
Symfonia Pastoralna Beethovena a idylliczne dążenia współczesnych chińskich intelektualistów

Wtorek, 20 marca  2018
9.30 – 11.30
Helmut Loos – prowadzenie / chair
Maciej Negrey (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Symphony as a commemoration and a source of hope. Polish composers of the 19th century and their response to great events
Symfonia jako upamiętnienie i źródło nadziei. Polscy kompozytorzy XIX wieku wobec wielkich wydarzeń
Ryszard Daniel Golianek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pologne (1883) by Augusta Holmès – a symphonic poem about freedom and national memory
Pologne (1883) Augusty Holmès – poemat symfoniczny o wolności i pamięci narodowej
Katarzyna Szymańska-Stułka  (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Roman Palester’s ways to freedom
Romana Palestra drogi do wolności

Teresa Malecka (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Polish Music of the Second Half of the Twentieth Century as a Road to New Independence (1989)
Muzyka polska drugiej połowy XX wieku, jako droga do nowej niepodległości (1989)

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 15.00
Teresa Malecka – prowadzenie / chair
Krzysztof Bilica (Warszawa)
Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit
W poszukiwaniu ukradzionego czasu

Siglind Bruhn
(University of Michigan, USA)
Verlaine’s Manifesto in Debussy’s Music: The Quest for Freedom
Manifest Verlaine’a w muzyce Debussy’ego. W poszukiwaniu wolności
Iwona Sowińska-Fruhtrunk (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Idea of Freedom and Its Musical Representation in Arnold Schoenberg’s ‘A Survivor from Warsaw’ and Krzysztof Penderecki’s ‘Kadisz’
Idea wolności i jej muzyczna reprezentacja w „Ocalałym z Warszawy” op. 46 Arnolda Schoenberga i „Kadiszu” Krzysztofa Pendereckiego.
Małgorzata Grajter (Akademia Muzyczna w Łodzi)
For the Bicentenary of Beethoven’s Letters to the Immortal Beloved: The Song Cycle „Briefe an die Unsterbliche Geliebte” by James K. Wright (2012).
Na dwusetną rocznicę listów Beethovena do Nieśmiertelnej Ukochanej: cykl pieśni “Briefe an die Unsterbliche Geliebte” Jamesa K. Wrighta (2012).

DYSKUSJA KOŃCOWA