Impresariat

Potęga ekspresji

Debiutancka solowa płyta Łukasza Krupińskiego jest muzycznym wspomnieniem artysty z konkursu w San Marino z 2016 roku. Pianista odniósł tam duży sukces, zdobywając nie tylko grand prix, ale także dalsze nagrody: publiczności, krytyki oraz za najlepsze wykonanie koncertu z orkiestrą. Na płycie Krupińskiego znalazły się konkursowe dzieła Haydna, Chopina i Skriabina. Artysta jawi się na niej jako dojrzały muzyk o dużej kulturze dźwiękowej i wysokim poziomie artystycznym. Jego gra jest doskonałą syntezą ekspresji i racjonalności.
Album otwiera błyskotliwe wykonanie Sonaty As-dur Haydna Hob. XVI:46. Od pierwszych dźwięków pianista prezentuje znakomity warsztat muzyczny: dźwięk o jasnej, pełnej barwie, wyrównaną artykulację i perfekcyjnie klarowne toucher. Pierwszą część Sonaty traktuje jako swego rodzaju fantazję, za smakiem rozciągając takty, przyspieszając figury przedtaktowe, wydłużając pauzy, oddychając muzycznie wedle frazy, nie zaś metronomu. W zamyśle artysty istnieje organiczna ciągłość , a wychylenia ściśle kontrolowanego rubata prowadzi logiczna myśl muzyczna. Niedosyt pozostawia brak pogłębionej refleksji harmonicznej: zdarza się, że akcentowane są rozwiązania dysonansów (prawie zawsze w zdobieniu tematu, w opóźnieniach 4-3 czy w niezwykle ekspresyjnej figurze port de voix). Sekwencje harmoniczne nie są też ujmowane w większe całości. W Sonacie Haydna artysta rezygnuje z wykonania zapisanych w partyturze powtórzeń, co mogłoby stworzyć znakomitą okazję do wykazania się kunsztem różnicowania ekspresji i improwizacji. W Adagio z Sonaty od pierwszych dźwięków kontynuuje ekspresyjne eksperymenty z rytmem, tworząc emfatyczną agogikę. Jednocześnie prowadzi kontrapunkty z doskonałą przejrzystością, niekiedy krzyżując głosy. Finał Sonaty wykonuje ze wspaniałym wigorem.
W punkcie ciężkości płyty znajduje się muzyka Chopina: dwie duże formy (Barkarola op. 60 i Polonez-Fantazja op. 61) oraz Walc Es-dur op. 18 i Nokturn cis-moll op. posth. Artysta, półfinalista Konkursu Chopinowskiego z 2015 roku, doskonale odnajduje się w Chopinowskim programie. W Barkaroli Fis-dur op. 60 urzeka pięknym dźwiękiem i szlachetnym rubatem; uważnie słucha wszystkich głosów, wyciągając kontrapunktyczne warstwy. Jego gra jest bardzo ekspresyjna, crescendo osiągnięte niekiedy accelerandem, lekkie fiorytury tworzą sonorystyczną mgiełkę. W Walcu brillante op. 18 artysta doskonale oddaje błyskotliwy tom. W jego interpretacji przeważa jednak afekt patosu: charakterystyczne staccatowe figury notae repercussae brzmią tu niekiedy bardzo męsko, a te powtarzane z acciaccaturami – jak akcenty ludowe. W interpretacji Nokturnu cis-moll op. posth lewa ręka Krupińskiego odgrywa ważną rolę: rzewny śpiew wyłania się spod jej plastycznego akompaniamentu. W introdukcji artysta frazuje krótkimi odcinkami, w dalszym ciągu prowadzi jednak piękną, ciągłą linię. W Polonezie-Fantazji op. 61 znakomicie kształtuje napięcie, odnajdując syntezę improwizacyjnej fantazji oraz charakteru narodowego tańca.
Wykonanie Sonaty-Fantazji op. 19 Skriabina stanowi doskonałe zwieńczenie płyty. Artysta tworzy tu pomost między patosem a śpiewnością kantyleny. Z dużym smakiem stosuje rubato, doskonale wyciąga linie melodyczne ukryte w gąszczu Skriabinowskich kontrapunktów, z fantazją różnicuje barwy. Krupiński jest artystą ze znakomitym potencjałem. Jego debiutancka płyta prezentuje dojrzałego muzyka o wielkiej zdolności ekspresji, za którą ściśle podąża intelekt.

powrót do listy recenzji

Najnowsze płyty

Następny

Recenzje

Buffalo to niewielkie, jak na Stany Zjednoczone, miasto leżące na Wschodnim Wybrzeżu, tuż przy granicy z Kanadą. Liczy jakieś 300 tysięcy mieszkańców. Muszą to być muzykalni ludzie, skoro chcą mieć u siebie orkiestrę symfoniczną. I to orkiestrę znakomitą! Zdyscyplinowaną i muzykalną, z szerokim repertuarem i dwiema nagrodami Grammy w dorobku. Mowa oczywiście o Buffalo Philharmonic […]

JoAnn Falletta i jej orkiestra z Buffalo

zobacz całość

22 Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Następny