Festiwal

Oświadczenie

W imieniu organizatorów Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego wyrażam swoje ubolewanie z powodu sytuacji jakiej doświadczył światowej sławy wiolonczelista, Amit Peled, na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie i jednocześnie mocny sprzeciw wobec niestandardowych praktyk stosowanych przez Służby Ochrony Lotniska. Jak napisał portal Onet.pl artyście odebrano zapasowy zestaw strun do instrumentu, uznając je za potencjalne narzędzie zagrażające pozostałym pasażerom oraz grożono usunięciem strun z cennego, historycznego instrumentu, który wcześniej należał do Pablo Casalsa. Koncertujący na całym świecie od prawie trzech dekad wiolonczelista po raz pierwszy doświadczył tego typu problemów.

Amid Peled był solistą koncertu otwierającego festiwal celebrujący 85. urodziny prof. Krzysztofa Pendereckiego. Intencją organizatorów zgodną z polską tradycją jest otoczenie artystów gościnnością i życzliwością, gdyż stają się oni ambasadorami naszej kultury i kraju. Incydent na lotnisku do budowania takich odczuć na pewno się nie przysłużył.

Chcę wierzyć w dobre chęci i troskę Służby Ochrony Lotniska o bezpieczeństwo, ale nie powinny być one łączone z ignorancją i niedostatecznym opanowaniem sztuki komunikowania się.

Andrzej Giza
dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena