Festiwal

Julia Zilberquit, Michail Jurowski i Sinfonia Iuventus

VI Symfonia „Pastoralna” Ludwiga van Beethovena to wspaniały poemat na cześć przyrody, w którym kompozytor osiąga maksimum emocjonalnego wyrazu, stąd być może niezwykły urok tego dzieła. Jej pierwszą część twórca nazwał Obudzeniem się pogodnych uczuć z chwilą przybycia na wieś. W drugiej części słychać poruszenia strumyka, w trzeciej rustykalne melodie i rytmy wiejskiej zabawy, w czwartej porywa nas burzowa nawałnica, a w piątej rozkoszujemy się idylliczną pieśnią pastuszka. Arcydzieło zabrzmi w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Michaiła Jurowskiego. Usłyszymy także mało znane dzieło Beethovena, jego wczesny koncert fortepianowy w tonacji Es-dur, który odkryła rosyjska pianista Julia Zilberquit i osobiście wykona go w Warszawie.

Julia Zilberquit – fortepian

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus 

Michail Jurowski – dyrygent

Ludwig van Beethoven

Uwertura Coriolan op. 62

Koncert fortepianowy Es-dur WoO 4 PVI

VI Symfonia F-dur „Pastoralna” op. 68