Dla prasy

Akredytacje prasowe, przedstawicielom wyznaczonych redakcji, wydaje biuro Organizacji Widowni Filharmonii Narodowej.


 Kontakt:

Andrzej Giza (Dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena)

e-mail: andrzej@beethoven.org.pl


 


Materiały prasowe
plakat: JPG


plakat eng. JPG

III Festiwal romantycznych kompozycji

Następny