Dla prasy

Akredytacje prasowe, przedstawicielom wyznaczonych redakcji, wydaje biuro Organizacji Widowni Filharmonii Narodowej.

Wniosek akredytacyjny

 


 Kontakt:

Andrzej Giza (Dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena)

e-mail: andrzej@beethoven.org.pl


 

Materiały prasowe
plakat: PNG

opis WORD


Regulamin

 

27. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Następny

Program koncertu

Następny