Dla prasy

Akredytacje prasowe, przedstawicielom wyznaczonych redakcji, wydaje biuro Organizacji Widowni Filharmonii Narodowej.

Wniosek akredytacyjny

 


 Kontakt:

Andrzej Giza (Dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena)

e-mail: andrzej@beethoven.org.pl

 


 

Materiały prasowe 28. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena
plakat: PNG


Regulamin