Zapraszamy na VI Festiwal romantycznych kompozycji:

W dniach 30 sierpnia – 5 września odbędzie się w Łazinkach Królewskich w Warszawie VI Festiwal romantycznych kompozycji: Elsner i jego następcy. W programie tegorocznej edycji, złożonej z 4 koncertów kameralnych i 3 recitali fortepianowych, zaakcentowana zostaną dzieła polskich kompozytorów tworzących w XIX wieku podwaliny stylu narodowego, a pośród najlepszych polskich artystów wystąpią laureaci ważnych konkursów, odbywających się w Polsce.

Festiwal otworzy koncert kameralny, w którym usłyszymy obecnie przywracane do repertuaru estradowego Trio fortepianowe G-dur op. 40 Józefa Wieniawskiego – dzieło o dużej wartości artystycznej i jednocześnie wirtuozowskie. Doborowymi wykonawcami koncertu będą skrzypaczka Maria Machowska, wiolonczelistka Magdalena Bojanowicz i pianista Łukasz Krupiński, w których interpretacji usłyszymy również Trio fortepianowe g-moll Fryderyka Chopina i Chaccone in memoriam Giovanni Paolo II Krzysztofa Pendereckiego. Twórczość na 4-ręce patrona festiwalu, którego 255. rocznica urodzin przypada w tym roku, a także jego wybitnego ucznia Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz Franza Schuberta wypełni koncert zespołu Książek Piano Duo (koncert będzie połączony z promocją płyty nagranej przez zespół w czerwcu br.). Odbędą się recitale Piotra Pawlaka na fortepianie historycznym – laureata II nagrody Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych (w programie utwory W.A. Mozarta, D. Scarlattiego, J Haydna, J. Elsnera i F. Chopina) i Kieryka Keduka – pianisty białoruskiego, zdobywcy nagrody na Konkursie Muzyki Polskiej w Rzeszowie (w programie utwory M. Szymanowskiej, F. Chopina A. Stolpe, J. Zarębskiego, I.J. Paderewskiego, A. Tansmana). Antoni Wrona – laureat Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego wraz z pianistą Łukaszem Chrzęszczykiem wykonają dzieła wiolonczelowe Fryderyka Chopina i Johannesa Brahmsa. Rocznicowy charakter (175. rocznicą śmierci Fryderyka Chopina; 205. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki) będzie miał recital uznanego pianisty Marka Szlezera, w którym obok utworów Chopina przypomniane zostaną mało znane kompozycje fortepianowe Stanisława Moniuszki. W koncercie finałowym ceniony zespół Ãtma Quartet wykona I Kwartet smyczkowy d-moll Moniuszki, Kwartet smyczkowy c-moll Schuberta i Kwartet smyczkowy F-dur George’a Onslowa.

 

Organizatorzy VI Festiwalu romantycznych kompozycji: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie