Elżbieta Penderecka i Andrzej Giza uhonorowani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Proszę przyjąć podziękowania za oddanie sprawom Polski – kulturze polskiej oraz jej krzewienie w kraju i za granicą (…) Składam szczególne podziękowania za wspaniały dorobek, którym opowiada się Pani po stronie wartości, inspirując i kształtując wrażliwość, nie tylko muzyczną, obecnych i przyszłych pokoleń melomanów i animatorów kultury” – powiedział wiceminister dr Jarosław Sellin wręczając w imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Elżbiecie Pendereckiej.

Podczas uroczystości wiceminister Sellin wręczył także odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dyrektorowi Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Andrzejowi Gizie za dotychczasową działalność na rzecz upowszechniania dziedzictwa muzyki polskiej. Uroczystość poprzedziła koncert w Filharmonii Narodowej organizowany w ramach 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Wytrwałość, zaangażowanie i pasję znajduję w charakterystycznej dla Pani trosce o wysoki i wszechstronny poziom edukacji muzycznej, rozbudzanie wyobraźni  oraz wrażliwości estetycznej, a także w działalności  filantropijnej czy w perfekcyjnej organizacji wielu niezwykłych przedsięwzięć artystycznych, które cieszą wielu artystów i melomanów – przekazał Jarosław Sellin w laudacji wygłoszonej przed wręczeniem Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wręczając odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dyrektorowi Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Andrzejowi Gizie Sekretarz Stanu w MKiDN wskazał na jego ogromne zaangażowanie i pasję obejmującą realizację kolejnych przedsięwzięć artystycznych.

Przedsięwzięcia te oddają ponadczasowy wymiar muzyki, a będąc ważnym czynnikiem integracji, pielęgnują więzi społeczne, rozwijają kompetencje kulturowe i przyczyniają się do wzbogacania życia kulturalnego. To  dzięki takim inicjatywom muzyka, zwłaszcza polska, zyskuje nowe pola rozwoju, docierając do międzynarodowej publiczności – podkreślił Jarosław Sellin.