Zapowiedź koncertu 3.09

Stanisław Moniuszko przywiązywał wielką wagę do idei muzyki domowej i edukacji społeczeństwa poprzez powszechną pieśń narodową. Zapowiadając wydanie pierwszego Śpiewnika domowego (1843) pisał: „to co jest narodowe, krajów, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której urodzili się i wzrośli, podobać się nie przestanie”.  W następnych latach życia opublikował jeszcze pięć zeszytów Śpiewnika, sześć kolejnych ukazało się po jego śmierci. Tworzą one bogaty, zróżnicowany pod względem emocji i charakteru zbiór pieśni przepojonych polskością, które odegrały ważną rolę w podtrzymywaniu świadomości narodowej w okresie zaborów.

Recital wokalny Urszuli Kryger wypełniony pieśniami ze Śpiewników domowych uczci przypadającą w roku bieżącym 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki. Artystce towarzyszy pianista Paweł Cłapiński.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca