II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej

W 2022 roku obchodzimy dwusetlecie pierwszego wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu i początek nowej epoki w historii literatury polskiej. By uczcić tę rocznicę, Instytut Literatury organizuje w dniach 24–26 kwietnia II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – Tradycja romantyczna dzisiaj. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

więcej informacji: instytutliteratury.eu