Dziś ostatnie pożegnanie śp. Roberta Salisza

Dziś ostatnie pożegnanie śp. Roberta Salisza – wieloletniego współpracownika
Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, menadżera kultury i producenta
m.in. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Roberta zapamiętamy
jako pogodnego i oddanego Przyjaciela, którego rozwaga i doświadczenie
zawsze gwarantowało pomyślność przy organizacji kolejnych wydarzeń
kulturalnych. Bardzo nam będzie Ciebie brakować!!!

IV Festiwal romantycznych kompozycji

Następny

Elsner Krogulski Dobrzyński

Następny

Online exhibition POLISH ÉMIGRÉ HISTORY Michał Boym (1612–59)

Następny