Dziś ostatnie pożegnanie śp. Roberta Salisza

Dziś ostatnie pożegnanie śp. Roberta Salisza – wieloletniego współpracownika
Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, menadżera kultury i producenta
m.in. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Roberta zapamiętamy
jako pogodnego i oddanego Przyjaciela, którego rozwaga i doświadczenie
zawsze gwarantowało pomyślność przy organizacji kolejnych wydarzeń
kulturalnych. Bardzo nam będzie Ciebie brakować!!!