Order Sztuki i Literatury dla Corneli Much

Cornelia Much, Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych, została odznaczona francuskim Orderem Sztuki i Literatury (Ordre des Arts et des Lettres). Cywilne odznaczenie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia w dziedzinie sztuki i literatury lub popularyzację sztuki i literatury we Francji i na świecie. Medal jest nadawany przez Ministra Kultury i Środków Przekazu. Cornelia Much została odznaczona klasą orderu Chevalier.