Nowa płyta Jarosława Nadrzyckiego

Nadrzycki&Zathey DUO powstało w 2011 roku. Wieloletnia przyjaźń pozamuzyczna obojga artystów zaowocowała przyjaźnią naniwie muzycznej obfitującą w różne ciekawe wydarzenia artystycznejak recital w Macedonii podczas Ohrid Summer Festival czy recital inaugurujący cykl koncertów kameralnych w nowej siedzibieNOSPR-u w Katowicach. Kwintesencją znakomitego porozumieniai wspólnej pasji kreowania piękna muzyki będzie płyta z Sonatamina skrzypce i fortepian Johannesa Brahmsa, która ukaże sięw listopadzie 2018 roku.

(…) wysłuchanie tej płyty to czysta muzyczna przyjemność. Wartość nagrania ma swoje źródło przede wszystkim w idealnym partnerstwie. Artyści grają „w jednej drużynie”. Inspirują się wzajemnie emocjonalnym zaangażowaniem i wyrazistym muzycznym przesłaniem swoich partii (…) Czytelność intencji muzycznych sprawia, iż każda z sonat prowadzi słuchacza w inny świat emocji.Maria Szwajger-Kułakowska

Płyta do kupienia: TUTAJ