Trwa finał konkursu na plakat Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego

Trwa finał konkursu na plakat Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego. Podczas posiedzenia jury w składzie Witold Siemaszkiewicz (przewodniczący), Elżbieta Penderecka, Adam Balas, Wojciech Kołek, Marcin Maciejowski, Andrzej Giza (sekretarz) do finałowego etapu zakwalifikowano 23 prace, twórców związanych z wyższymi uczelniami artystycznymi m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Radomia, Szczecina. Ogłoszenie zwycięzcy już wkrótce