Krzysztof Penderecki doktorem honoris causa KUL

profesor-penderecki_fot-bruno14 października Krzysztof Penderecki otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość ta była jednym z najważniejszych punktów obchodów trwającego w Lublinie V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
Profesor Penderecki podczas wydarzenia wygłosił wykład pt. „Humanistyczny wymiar muzyki”. Podkreślał w nim, że humanistyka jest nauką o duchu. „Nie wolno więc pozbawiać muzyki immanentnych jej wartości duchowych. Nie wolno sprowadzać muzyki jedynie do rozrywki czy gry. Muzyka winna nieść z sobą przesłanie – przesłanie ważne dla współczesnego, często zagubionego człowieka” – powiedział.
Krzysztof Penderecki podczas swojego wystąpienia podkreślał także jak ważny w sztuce jest sam proces poszukiwania. „Lubię używać metafory labiryntu: sensem twórczości jest dla mnie poszukiwanie – przede wszystkim poszukiwanie drogi, w gąszczu różnych dróg-możliwości. I staje się ono ważniejsze od znalezienia celu” – mówił kompozytor.
Laudację na cześć Krzysztofa Pendereckiego wygłosił prof. Leszek Mądzik – reżyser, pedagog i twórca Sceny Plastycznej KUL. Podkreślił w niej, że „w obecnej rzeczywistości, gubiącej wartości i niszczącej duchowość człowieka, przykład Krzysztofa Pendereckiego napawa nadzieją na odnalezienie wyjścia z labiryntu absurdu i dehumanizacji”.

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością, która nadawana jest przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki, religii oraz kultury. Jak podkreślił ks. Prof. Antoni Dębiński, rektor Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tytuł nadany Krzysztofowi Pendereckiemu jest wyrazem szacunku dla jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki religijnej naszych czasów.
Uroczystość odbyła się w Auli im. kard.Stefana  Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.