Szymon Wyrzykowski

Kształcił się u wybitnych mistrzów batuty: dyrygenturę chóralną studiował pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego (AM Szczecin), dyrygenturę symfoniczno-operową pod kierunkiem prof. Antoniego Wita (UMFC Warszawa), u którego odbył też studia doktoranckie. Prowadzi aktywną działalność koncertową z polskimi chórami i orkiestrami. Jest dyrektorem artystycznym i jednym z założycieli Stowarzyszenia „Mozart 2003”, z którym zorganizował i wykonał ponad sześćdziesiąt koncertów oratoryjnych w Polsce i na Ukrainie. Jest dyrygentem cyklu corocznych prawykonań utworów oratoryjnych młodych kompozytorów polskich.

Od 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Akademickiego im. prof. Szyrockiego ZUT w Szczecinie (dawniej Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej), z którym koncertował w całej Europie i Ameryce Południowej. Pod kierunkiem Szymona Wyrzykowskiego zespół zdobywa liczne nagrody na międzynarodowych konkursach. Wraz z zespołem podjął się również nagrania dzieł wszystkich Marka Jasińskiego.

Od 2012 roku jest jednym z dyrygentów Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra PAX”, a od 2014 jej dyrektorem artystycznym. Wyróżniony odznaczeniami: Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego.

Od listopada 2015 pełni funkcję Kierownika Artystycznego Chóru Polskiego Radia.

fot. Tomasz Lazar